Vad händer hos barnmorskan?

Vad händer hos barnmorskan?

Hos oss på BB Stockholm Family träffar du erfarna barnmorskor som utgår ifrån dig och din partners behov. Några av våra barnmorskor arbetar både på barnmorskemottagning och BB Stockholm förlossning.

Inskrivning

Du kan välja om du önskar ett fysiskt besök på plats på barnmorskemottagningen eller digital inskrivning. På inskrivningssamtalet pratar vi om graviditeten, din hälsa, om förväntningar och funderingar som ni kanske har. Vi talar om kost, motion, droger, alkohol och fosterdiagnostik. Vissa fysiska kontroller ingår, till exempel blodtrycksmätning, blodprover och urinprov. Tillsammans med barnmorskan gör ni en upp en plan för graviditeten. Behöver ni träffa en läkare bokas tid för detta så snart som möjligt. Här kan ni läsa mer om vad som händer på besöken hos barnmorskan under graviditeten.

Gravid efter IVF-behandling eller äggdonation?

För dig som blivit gravid efter In Vitro Fertilisering (IVF), eller äggdonation kan hela processen ha inneburit en stor påfrestning, speciellt under perioden efter embryoåterförande fram till dagen för graviditetstest. De flesta studier visar att behovet av stöd är störst i tidig graviditet då oron för missfall är påtaglig, och att par med barnlöshetsproblematik upplever mer oro och ängslan under graviditet och förlossning.

Så snart du har fått reda på att du är gravid är du välkommen att boka ett inskrivningssamtal. 

 

Läs mer här!