Läs aktuell information om Covid19 på vår startsida.

Föräldrautbildning

Föräldrautbildning

Föräldrautbildning
Förlossnings- och föräldraförberedande utbildning
OBS! Inställt nu pg a gällande restriktioner.

Vår förlossnings- och föräldraförberedande utbildning ges vid två tillfällen i grupp och är i föreläsningsform. Den första delen omfattar anatomi, förlossningsstart, förlossningens olika skeden och smärtlindring. Den andra delen omfattar amning, det nyfödda barnet och föräldraskap.

Den första delen hålls av barnmorskor från BB Stockholms förlossning i aulan på Danderyds Sjukhus. Den andra delen hålls av barnmorskor från BB Stockholm Familys mottagningar i kurslokalen på Kungsholmen.

Kursen är avgiftsfri.

Förlossningskurs för omföderskor
OBS! Inställt nu pg a gällande restriktioner.

För er som väntar barn igen erbjuder vi en anpassad föräldrautbildning i grupp. Vi träffas vid ett tillfälle i två timmar. Vi repeterar förlossningsstart, förlossningens olika skeden samt smärtlindring och amning. Dessutom pratar vi om att få syskon.

Kursen hålls alltid av en erfaren barnmorska och är avgiftsfri.

Föreläsningarna och kurserna bokas via Babygruppen.

Du är endast behörig att boka kurserna om du är inskriven på någon av BB Stockholm Familys barnmorskemottagningar. Du behöver kunna visa upp bokningsbekräftelse vid förfrågan.

För dig som inte är inskriven på någon av BBS Familys barnmorskemottagningar finns möjlighet att komma på BB Stockholms informationskvällar.

Läs mer här!