Med anledning av det förbättrade smittläget i Stockholm möjliggör vi nu även att en vårdnadshavare/medföljare utöver mor kan följa med till återbesöket för barnet. Det råder tillsvidare förbud för övriga besök inklusive syskon på vår avdelning. Våra informationskvällar i DS aula fortsatt inställda. Fr o m 2021-03-17 uppmanas patienter och vårdnadshavare/medföljare att använda kirurgisk munskydd IIR inom öppenvård och slutenvård. BB Stockholm tillhandahåller munskydd på våra mottagningar. Läs aktuell information om Covid19 på vår startsida.

Oönskad graviditet

Oönskad graviditet

Oönskad graviditet

Att göra abort innebär att man avbryter en graviditet. I Sverige har kvinnan rätt att själv fatta beslut om abort till och med graviditetsvecka 18. Därefter behövs särskilda skäl till att avbryta graviditeten.

Känner du ambivalens till din graviditet eller har du bestämt dig för att avbryta den? Hör gärna av dig så kan vi berätta mer. Du kan också kontakta en abortmottagning för rådgivning. Där kan du också få psykolog eller kuratorsstöd.

Läs mer här!