Uppföljning efter födseln

Uppföljning efter födseln

På BB Stockholm Family arbetar vi aktivt med uppföljning efter födseln. Ditt mående är viktigt för oss!
Telefonsamtal (postpartumsamtal) 

Som ett första led i uppföljningen har vi på BB Stockholm Family som målsättning att ringa upp alla kvinnor inom två veckor efter födseln, för att stämma av hur födseln har varit och hur familjen mår. Vi följer upp amning eller annan matningsmetod och påminner om att kontakta BVC. Vi bokar även in en efterkontroll hos oss på barnmorskemottagningen om det inte redan är bokat.

Efterkontroll på barnmorskemottagningen

Vi erbjuder varje kvinna minst ett fysiskt besök på barnmorskemottagningen efter förlossningen, så kallat eftervårdsbesök eller efterkontroll. Vi följer upp kvinnans mående fysiskt och psykiskt och erbjuder kontroll av bäckenbotten. Vid  besvär bokar vi uppföljande besök och vid behov remitterar vi vidare till fysioterapeut eller gynekolog. Vi har även barnmorskor med fördjupad kunskap om bäckenbotten efter förlossning, så kallade eftervårdsambassadörer. Vi bryr oss om din bäckenbotten!

Boka tid

Om du inte har någon efterkontroll bokad, eller om du önskar extra kontroll, boka gärna tid på någon av våra mottagningar. Du kan välja mellan olika alternativ för att kontakta oss och för att boka tid:

Via 1177, e-tjänster:

1177 - BB Stockholm Family City 
1177 - BB Stockholm Family Kungsholmen 
1177 - BB Stockholm Family Ekerö
1177 - BB Stockholm Family Sickla

Via telefon

Du når alla BB Stockholm Familys barnmorskemottagningar på telofonnummer 08-120 555 00.
TeleQ innebär att du blir uppringd en viss tid – ingen mer väntetid i telefonkö!

Digitalt besök via videolänk

Du kan boka rådgivningssamtal med barnmorska via videolänk. Inför samtalet är det bra om du har tillgång till Mobilt Bank-id.

 

 Avbokning

Om du får förhinder, avboka gärna ditt besök i god tid. Uteblivandeavgift tas ut när patienter utan giltigt skäl uteblir från ett planerat besök i öppen vård och inte lämnat återbud minst 24 timmar före besöket.

 

Läs mer här!

Grupp i fjärde trimestern - efter att du fött

Grupp i fjärde trimestern - efter att du fött

Nu kan vi äntligen erbjuda grupp för er som nyligen fött barn.

Bäckenbotten

Bäckenbotten

Informationsfilm om bäckenbotten

Bäckenbotten och bristningar

Bäckenbotten och bristningar

Allt färre kvinnor drabbas av sfinkterskador när de föder barn.

Bäckenbotten

Bäckenbotten

BB Stockholm bryr sig om din Bäckenbotten!

BB Stockholm Family City

BB Stockholm Family City

BB Stockholm Family City

Telefonnummer 08-120 555 00

BB Stockholm Family Kungsholmen

BB Stockholm Family Kungsholmen

Telefonnummer 08-120 555 00

BB Stockholm Family Sickla

BB Stockholm Family Sickla

Telefonnummer 08-120 555 00

BB Stockholm Family Ekerö

ekerö bmm

BB Stockholm Family Ekerö

Telefonnummer 08-120 555 00