Läs aktuell information om det nya coronaviruset på vår startsida. Uppdaterat 2020-10-05.

Missfall

Missfall

Missfall
Det är helt naturligt att känna sorg vid ett missfall. Att tillåta sig vara ledsen och även bearbeta förlusten gör att det blir lättare att sedan gå vidare i livet.

Missfall är naturens sätt att stöta bort det som inte är livsdugligt.

Om graviditeten spontant avslutas innan vecka 22 kallas det för missfall. De flesta missfallen sker under de första 12 graviditetsveckorna, efter det kallas de för sena missfall. Ibland sker missfallet mycket tidigt, redan strax efter den positiva graviditetstesten.

Cirka var femte graviditet slutar med missfall, vanligen före vecka 12. Den vanligaste orsaken är fel i celldelningen och det finns inget som någon kan göra för att förhindra dessa tidiga missfall.

 

Läs mer här!