Med anledning av det förbättrade smittläget i Stockholm möjliggör vi nu även att en vårdnadshavare/medföljare utöver mor kan följa med till återbesöket för barnet. Det råder tillsvidare förbud för övriga besök inklusive syskon på vår avdelning. Våra informationskvällar i DS aula fortsatt inställda. Fr o m 2021-03-17 uppmanas patienter och vårdnadshavare/medföljare att använda kirurgisk munskydd IIR inom öppenvård och slutenvård. BB Stockholm tillhandahåller munskydd på våra mottagningar. Läs aktuell information om Covid19 på vår startsida.

Svårt att bli gravid

Svårt att bli gravid

Svårt att bli gravid

Ett friskt heterosexuellt par i fertil ålder blir i regel gravid inom 1-2 år.

Om det är svårt att bli gravid beror det ibland på kvinnan, ibland på mannen och ibland på kombination av just den kvinnan och mannen. Om man inte lyckas kan det vara bra att kontakta en gynekolog eller fertilitetsklinik och göra en utredning.

Beroende på bakomliggande orsaker till den ofrivilliga barnlösheten kan olika behandlingar och metoder erbjudas.

Läs mer här!