Läs aktuell information om det nya coronaviruset på vår startsida. Uppdaterat 2020-09-04.

Återbesök

Återbesök

Återbesök
Efter att ni lämnat eftervården hos oss är ni välkomna på återbesök.

Återbesök hos barnmorska

Barnmorskebesök på vår återbesöksmottagning erbjuds alla familjer inom den första levnadsveckan. PKU-provet tas om det inte redan är gjort, bebisen vägs och en barnmorska ger stöd och hjälp med amning/matsituationen och kontrollerar hur den nyblivna mamman och familjen mår. Vid behov kontaktas läkare/barnläkare.

Barnläkarundersökning
Om ni går hem innan barnet fyllt 24 timmar gör barnläkaren en andra undersökning på barnet på vår återbesöksmottagning på plan 4 i samband med barnmorskebesöket.

Hörselscreening för nyfödda (patienthotellet Hotell Mörby, plan 8)
Erbjuds alla nyfödda. Testet kan som tidigast göras vid 3 dagars ålder och gärna inom en veckas ålder. Testet går lättast att utföra om barnet sover eller är mätt och belåtet. Det går oftast fort och gör inte ont på barnet. Det är en undersköterska som utför hörselscreeningen.

Telefonnummer: 08-755 39 22

Barnmorskemottagning/mödravårdscentral
Kontakta BMM efter förlossningen och boka in ett återbesök innan vecka 16 efter förlossningen när du känner behov av det. Då finns möjlighet att prata om förlossningen, sex/samlevnad och preventivmedel. Barnmorskan kontrollerar även bäckenbottenmuskulaturen och läkningen efter eventuell bristning.

Sjukgymnast
I vissa fall kan det bli aktuellt med återbesök till vår sjukgymnast.

Specialistmödravård (plan 4, hiss L)
I vissa fall kan det behövas ett återbesök till vår specialistmödravård.

Telefonnummer: 08-123 570 20

Läs mer här!

Kontakt