Föda i vatten

Föda i vatten

Badrum med pool
badrum

Att bada under förlossning
Att bada under förlossning kan främja och underlätta värkarbetet. På BB Stockholm har vi badkar i samtliga rum samt en mindre rund pool i ett separat badrum.

Fördelar med att bada under förlossning
Vatten har en smärtlindrande effekt och främjar det naturliga förlossningsförloppet. Att bada under förlossning minskar behovet av annan smärtlindring. Kvinnor har även beskrivit att bad ger en ökad känsla av kontroll och tyngdlöshet.

Vattentemperatur
När man badar under öppningsskedet så är det viktigt att man inte blir överhettad utan temperaturen ska vara 37 grader. Om du som kvinna blir för varm kan barnets hjärtfrekvens stiga och då kan man behöva gå ur badet. Under tiden som du badar är det viktigt att du dricker så att du inte blir uttorkad.

Får vem som helst bada?
Vi avråder från bad om du har något av följande:

 • Avvikande vaginal blödning
 • Feber
 • Epiduralbedövning eller tagit lugnande läkemedel inklusive opiater
 • Blodsmitta
 • Vid lätt preeklampsi/ välreglerat blodtryck görs en individuell bedömning i samråd med läkare
 • Prematuritet < 37+0
 • Fosterljud som avviker från det normala

Att föda i vatten
En del kvinnor vill bada under värkarbetet för att främja och underlätta värkarbetet. En del kvinnor väljer även att föda i vatten. På BB Stockholm har vi badkar i samtliga rum samt en mindre rund pool i ett separat badrum. Det finns tillgång till lustgas även i badet.

lustgas-i-bad
 

Kriterier för att erbjudas vattenfödsel
Följande kriterier skall vara uppfyllda för att du skall kunna erbjudas att föda i vatten:

 • Du skall ha god rörlighet och kunna ta sig i och ur badkaret utan hjälp
 • Graviditetslängd 37+0 t.o.m. 41+6
 • Frisk graviditet och SF-mått inom normala gränser
 • Ingen pågående medicinering (undantag Levaxin, SSRI, vitaminer och järntillskott)
 • Du ska inte behöva ha kontinuerlig övervakning av barnets hjärtljud
 • Ej tidigare bristning i ändtarmsmuskeln
 • Fostervattnet är klart
 • GBS utgör inte ett hinder för bad under öppningsskede eller födsel
 • Tillgång till barnmorska som är trygg att handlägga vattenfödsel (finns i stort sett alltid på plats)

Kontraindikationer för att föda i vatten

 • Mekoniumfärgat fostervatten (barnet har bajsat i fostervattnet)
 • Avvikande vaginal blödning
 • Feber
 • Epiduralbedövning eller tagit lugnande läkemedel inklusive opiater
 • Behov av kontinuerlig fosterljudsövervakning
 • Lång vattenavgång (det har gått mer än 18 timmar sedan vattnet gick)
 • Behov av värkstimulerande dropp
 • Blodsmitta

Finns det några risker med vattenfödsel?

Oförutsedda akuta händelser
Din barnmorska kommer be dig komma upp ur badet om något oförutsett inträffar.

Överhettning
Om du blir överhettad och barnet visar tecken på stress så kommer barnmorskan be dig komma upp ur badet. Barnets temperatur är alltid ca 0.5-1.0 grader högre än din och det är därför viktigt att du inte blir för varm för då påverkar det barnet.

Kan barnet börja andas under vattnet?
När ett barn föds så triggas andningen igång när luftvägarna får kontakt med luft. Barnet börjar inte andas under vattnet därför att omgivningen är likadan som inne i livmodern. Barnet börjar andas då det kommer ovanför vattenytan och läggs på mammans bröst. Även om barnet andas som det ska så skriker det inte alltid lika mycket som när barnet föds ”på land”.

Infektion
Alla barn som föds kan drabbas av infektion under nyföddhetsperioden. Men det finns inte någon evidens för att risken för infektion är högre om barnet föds i vatten än ”på land”.

Navelsträng som går av
När barnet föds under vattnet tas det omedelbart upp ovanför vattenytan. Ibland är navelsträngen kort och det finns en risk att den går av och barnet förlorar då blod till dess att man klampar navelsträngen. Förekomsten av detta är ca 0.2-1% beroende på vilken studie man läser. För att undvika att detta ska hända är barnmorskan observant på navelsträngens längd och kommer be dig resa dig ovan vattenytan vid behov. Man kan även sänka vattennivån precis i samband med framfödandet.