Med anledning av det förbättrade smittläget i Stockholm möjliggör vi nu även att en vårdnadshavare/medföljare utöver mor kan följa med till återbesöket för barnet. Det råder tillsvidare förbud för övriga besök inklusive syskon på vår avdelning. Våra informationskvällar i DS aula fortsatt inställda. Fr o m 2021-03-17 uppmanas patienter och vårdnadshavare/medföljare att använda kirurgisk munskydd IIR inom öppenvård och slutenvård. BB Stockholm tillhandahåller munskydd på våra mottagningar. Läs aktuell information om Covid19 på vår startsida.

HBTQ

HBTQ

HBTQ baby
Alla familjer är unika.

Föreställningarna om hur en familj kan se ut växer fram och förändras i takt med en ökad öppenhet för olikheter och ifrågasättande av gamla normer.

Våra föreställningar både bekräftas och utmanas i samspel med andra människor. De viktigaste föreställningarna, våra kärnföreställningar är något som vi är medvetna om och som utgör grunden för hur vi lever våra liv.

På BB Stockholm möter vi många olika sorters familjer. Det är utan tvekan så att alla barn är i behov av kärleksfulla föräldrar som är lyhörda för sina barns behov och olika förutsättningar och detta är helt oberoende av hur familjekonstellationen ser ut.

Idag lever många barn, med samkönade föräldrar eller i en familj där en eller flera av de vuxna är hbtq-person, i en så kallad regnbågsfamilj.

På BB Stockholm vet vi att alla familjer är unika och vi vill att alla ska känna sig hemma hos oss.