Under vårdtiden på BB Stockholm

Under vårdtiden på BB Stockholm

Hur länge man stannar på sjukhuset efter födseln är individuellt. Några går hem efter sex timmar och några stannar kvar något eller några dygn. Under tiden på sjukhuset erbjuds vissa kontroller som du kan läsa om här.
POX-mätning 

Innan hemgång kontrollerar vi med en apparat hur barnet syresätter sig, en så kallad POX-mätning. POX-mätning görs på alla nyfödda barn och med den kan allvarliga hjärtfel upptäckas. Mätningen görs på höger hand och på någon av fötterna. Det gör inte ont på barnet.

Vägning

Barnet vägs inom ett par timmar efter födseln och om allt är normalt vägs barnet nästa gång först på återbesöket. Alla barn går ned i vikt under den första levnadsveckan, vilket är normalt. Det beror på att de kissar och bajsar och att amningen ännu inte har kommit igång ordentligt. För tidigt födda barn vägs dock dagligen.

Barnläkarundersökning

Alla barn undersöks av en barnläkare innan hemgång. Barnläkaren undersöker bland annat barnets reflexer, tittar i ögonbotten, lyssnar på hjärtat och känner på höfterna. Om ert barn är yngre än 24 timmar vid barnläkarundersökningen utförs en andra undersökning i samband med återbesöket.

PKU-prov 

Alla barn som föds i Sverige erbjuds ett blodprov, PKU-provet. Det är en screening för 24 mycket ovanliga ämnesomsättningssjukdomar. Alla sjukdomarna som kan upptäckas genom blodprovet kräver tidig behandling. Provet tas antingen under vårdtiden om barnet blivit 48 timmar gammalt eller på återbesöket, helst senast 5 dygn efter födseln. Läs mer om PKU-provet här. 

Personnummer

Efter barnets födelse gör vi en födelseanmälan till skattemyndigheten. Om mamma är folkbokförd i Sverige får barnet ett personnummer direkt. Personnummret står också på journalkopiorna som ni får innan hemgång.

Vårdbehov efter hemgång

BB Stockholm ansvarar för mammans och barnets hälsa upp till en vecka efter födseln. Från och med dag 8 är det BVC som tar över hälsorådgivningen gällande barnet och barnmorskemottagningen eller din vårdcentral som tar över hälsoansvaret för mamman. Vid akuta tillstånd ring 112 eller närmaste gynakutmottagning.

Rådgivning under barnets första levnadsvecka

Telefonnummer: 08-123 571 73.

Vila och återhämtning

Under eftervårdstiden på BB kommer fokus framför allt vara på ert medicinska och emotionella välbefinnande inför hemgång. Många är trötta efter födseln. Andra är mer pigga till en början, men blir kanske tröttare när de kommit hem. Alla är olika. Vila och återhämtning sker delvis på BB, men mestadels i hemmet.

Sjukgymnastik

Du som fött via ett akut kejsarsnitt eller fått en större bristning som involverar ändtarmsmuskeln får under vårdtiden träffa en sjukgymnast. Mer detaljerad information får du på plats.

Praktisk information om det nyfödda barnet 

Att ta hand om ett nyfött barn är spännande och fantastiskt men kan också vara lite som att starta på ett nytt jobb. Man har mycket att lära sig! På vår hemsida finns en hel del information om det praktiska omhändertagandet. Glöm inte heller att ta hjälp av personalen, av varandra och nära och kära. 

Genomgång av födseln

Du får en kopia av din förlossningsjournal. Du får också gå igenom din förlossning med en barnmorska.

Kontakt BVC 

Under vårdtiden är det bra att ni ringer den Barnavårdscentral (BVC) som ni själva valt. Om det är helg och BVC är stängt, finns alltid möjlighet att prata in på telefonsvarare så ringer de upp närmaste vardag. BVC önskar att ni som föräldrar hör av er så snart som möjligt efter födelsen.

Läs mer här!