Under vårdtiden

Under vårdtiden

Under vårdtiden
Barn

POX-mätning 

När barnet är över 24 timmar, eller så nära 24 timmar som möjligt, kontrollerar vi med en apparat hur barnet syresätter sig. POX-mätning görs på alla nyfödda barn innan hemgång och med den kan allvarliga hjärtfel upptäckas. Mätningen görs i höger hand och i någon av fötterna, och gör inte ont.

Vägning

Barnet vägs inom ett par timmar efter födseln och om allt är normalt så vägs barnet nästa gång först på återbesöket. Alla barn går ned i vikt under den första levnadsveckan, vilket är normalt. Det beror på att de kissar och bajsar och att amningen ännu inte har kommit igång ordentligt. För tidigt födda barn vägs dock dagligen.

Barnläkarundersökning

Alla barn undersöks av en barnläkare innan hemgång. Barnläkaren undersöker bland annat barnets reflexer, tittar i ögonbotten, lyssnar på hjärtat och känner på höfterna. Om ert barn är yngre än 24 timmar vid barnläkarundersökningen utförs en andra undersökning i samband med återbesöket.

PKU-prov 

Alla barn som föds i Sverige erbjuds ett blodprov, PKU provet. Det är 24 mycket ovanliga ämnesomsättningssjukdomar som man screenar för och alla sjukdomarna kräver tidig behandling. Provet tas antingen under vårdtiden om barnet blivit 48 timmar gammalt eller på återbesöket. Läs mer om PKU-provet här. 

Personnummer

Efter barnets födelse gör vi en födelseanmälan till skattemyndigheten. Om mamma är folkbokförd i Sverige så får barnet ett personnummer direkt. Personnummret står också på journalkopiorna som ni får innan hemgång.

Vårdbehov efter hemgång

BB Stockholm ansvarar för vård och omsorg av barn och mamma en vecka efter förlossningen. Från och med dag 8 är det BVC som tar över barnets fortsatta omhändertagnade och din barnmorskemottagning eller gynakuten som tar över vården av dig som mamma. 

Rådgivning under barnets första levnadsvecka

Telefonnummer: 08-123 571 73

 

Mamma

Vila och återhämtning

Eftervårdstiden på BB handlar mycket om att vila och att lära känna sitt barn. Detta är även en av anledningarna till att vi inte tar emot besökare.

Sjukgymnastik

Du som fött via ett akut kejsarsnitt eller fått en större bristning som involverar ändtarmsmuskeln får under vårdtiden träffa en sjukgymnast. Mer detaljerad information får du på plats.

Praktisk genomgång om det nyfödda barnet 

Under vårdtiden erbjuds en praktisk genomgång av det nyfödda barnet av en undersköterska. 

Genomgång av förlossning

Du får en kopia av din förlossningsjournal. Du får också gå igenom din förlossning med en barnmorska.

Kontakt BVC 

Under vårdtiden är det bra att ni ringer den Barnavårdscentral (BVC) som ni själva valt. Om det är helg och BVC är stängt, finns alltid möjlighet att prata in på telefonsvarare så ringer de upp närmaste vardag. BVC önskar att ni som föräldrar hör av er så snart som möjligt efter födelsen.

Läs mer här!