Hud mot hud

Hud mot hud

Hud mot hud
Hud mot hud innebär att barnet endast har en blöja på sig och ligger med sin bara hud mot förälderns bara hud.

Vi uppmuntrar till hud mot hud så stor del av dygnet som möjligt då föräldrarna är vakna och har uppsikt över barnet. När föräldrarna ska sova rekommenderar vi att barnet sover i egen säng eller i egen sovplats högt upp i sängen mellan föräldrarna.

Under den första tiden är det extra viktigt  att barnet ligger mycket hud mot hud med mamma då det underlättar amningen. När mamman inte orkar, eller om det av andra orsaker inte är möjligt så går det självklart bra med partnern eller medföljaren.

Bevisade fördelar med hud mot hud:

  • Barnet kommer lättare och tidigare igång med amningen
  • Barnet gråter mindre och upplevs lugnare
  • Barnet får lättare att upprätthålla en normal och jämn kroppstemperatur
  • Anknytningen mellan barn och förälder stärks eftersom barnets signaler uppmärksammas lättare
  • Barnets omställning till livet utanför livmodern underlättas, t.ex. andning och blodsockerreglering
  • Smärtlindrande effekt

Ta gärna med egen bärtub/bärsjal. Vi har även några bärtubar som vi lånar ut under vårdtiden.                                                                           

bärtub