Kvinnans kropp efter förlossningen

Kvinnans kropp efter förlossningen

Att föda barn är en stor ansträngning för kroppen. Hormoner påverkar kvinnan både fysiskt och känslomässigt. Så fort barnet har fötts så börjar kroppen anpassa sig till att inte längre vara gravid.

Avföring

Det kan ta ett tag innan magen kommer igång efter en förlossning. Många kvinnor kan tycka att det är skönt att hålla en binda eller tvättlapp mot mellangården för att underlätta tarmtömning den första tiden. För att undvika förstoppning är det bra att dricka rikligt och äta fiberrik kost.

Blödning

En vaginal blödning/avslag kommer från såret i livmodern där moderkakan suttit. Blödningen är initialt mensliknande, därefter blir avslaget allt mer brunaktigt för att mot slutet bli helt ljust och avta helt. Det är normalt att ha avslag upp till 6-8 veckor efter födseln. Den första tiden är det viktigt att vara noggrann med hygienen dvs byta binda och duscha ofta. Under tiden du blöder skall du undvika att bada, använda tampong eller ha oskyddat samlag pga infektionsrisken.

Bristning

Det är vanligt att det uppstår bristningar under födseln som sedan behöver sys av barnmorska eller läkare. Stygnen behöver inte tas bort, de försvinner spontant. Det är vanligt att känna sig öm och svullen. Läkningsprocessen tar i regel några veckor och bristningen läker oftast väldigt bra. Barnolja kan lindra vid klåda och irritation under läkningen, tvål bör undvikas. Om smärtan från en bristningen tilltar kan det vara tecken på infektion, vilket är mycket ovanligt.

Bristning som involverar ändtarmsmuskeln

Vid ett fåtal förlossningar uppstår en skada på ändtarmsmuskeln. Då behöver man oftast smärtlindrande tabletter och tabletter som håller avföringen mjuk. Det kan ta lite tid innan muskeln återfår sin normala funktion. När värken gått över är det dags att börja träna bäckenbotten.

Eftervärkar

Efter födseln drar livmodern ihop sig, vissa kvinnor upplever det som värkar eller kraftig mensvärk och det kallas för eftervärkar. Det är vanligt att man känner av mer eftervärkar vid amning. Ofta får omföderskor kraftigare eftervärkar än de kvinnor som fött sitt första barn. För en del kvinnor är eftervärkarna rejält smärtsamma, medan andra kvinnor är helt opåverkade. En varm vetekudde, TENS-apparat  eller smärtlindrande tabletter kan hjälpa mot eftervärkar.

Hemorrojder

Hemorrojder är vidgade blodkärl som sitter utanför eller innanför ändtarmsöppningen. Det är vanligt med hemorrojder under graviditeten och efter förlossning och det beror på hormonpåverkan. Hemorrojder kan vara mycket smärtsamma, men det finns behandling i form av receptfri salva eller stolpiller som kan lindra. Kvarstår problemen efter behandlingen kan man vända sig till sin husläkare för vidare hjälp.

Humör och känslor 

Att bli förälder är en stor omställning såväl fysiskt som psykiskt. Att ha möjlighet till avlastning kan vara viktigt och nödvändigt. Fundera runt ditt sociala nätverk för att se om det finns möjlighet till hjälp/avlastning om behov uppstår. Tre till fem dagar efter födseln inträffar det vi kallar för ''babyblues'' eller ''motherblues''. Den orsakas av den hormonella omställningen som sker efter att erat barn har fötts. Den kan leda till att man känner sig ledsen, skör samt att ansvaret för ett barn kan kännas övermäktigt. Dessa känslor ska lägga sig inom ett par dygn.

Om man har en kvarvarande känsla av hopplöshet och/eller nedstämdhet eller inte kan känna någon glädje över barnet i mer än två veckor. Eller om man har tankar om barnet eller sig själv som man inte känner igen så kan det vara tecken på en förlossningsdepression. Postpartum nedstämdhet kan drabba båda parter i ett förhållande.

Om du upplever dessa tankar och känslor är det viktigt att du försöker förmedla dem till någon i din närhet och att du vänder dig till din barnavårdcentral (BVC) alternativt barnmorskemottagning eller vårdcentral. De har sedan möjligheten att slussa dig vidare så att du får rätt hjälp. Ju snabbare du får hjälp och rätt behandling desto snabbare kan du tillfriskna. Har man tidigare haft depressioner i livet löper man en ökad risk att drabbas av förlossningsdepression. Var, som nybliven mamma och som partner, uppmärksam på tecknen ovan och sök hjälp vid behov.

Klipp

Vid ett fåtal förlossningar uppstår behov av klipp. Klipp sys efter förlossningen av barnmorska eller läkare och sköts på samma sätt efter födseln som en spontan bristning. Ibland kan det vara skönt att avlasta underlivet, vid amning testa liggande amningsposition. Använd ej ’’sittring’’ då det kan förhindra läkning.

Livmoderinfektion 

Symtom på infektion i livmodern kan vara ihållande mensliknande smärta över livmodern, feber, illaluktande avslag och allmän sjukdomskänsla. Livmoderinfektion behöver behandlas med antibiotika.

Mensen

Den regelbundna mensen kommer oftast inte tillbaka förrän amningen är avslutad. Variationerna är stora beroende på om du ammar helt eller inte. Det är svårt att veta när den första ägglossningen sker och därför viktigt att skydda sig mot oönskad graviditet.

Sexualitet

Det är mycket individuellt när lusten kommer tillbaka. Du och din partner kan ha sex igen när det känns bra för er båda. Vid samlag kan ibland extra glidmedel behövas pga torra slemhinnor (som beror på den tillfälliga östrogenbristen).

Sveda 

Sveda då man kissar är mycket vanligt och beror ofta på små skrapsår eller bristningar runt urinröret. Om det svider kan det hjälpa att skölja med vatten samtidigt som du kissar och även dricka mycket vatten, vilket leder till att urinen blir mindre koncentrerad.

Svullnad

Det är vanligt att vara svullen efter födseln, man har samlat på sig vätska under graviditeten. Om benen är mycket svullna, placera dem i högläge och använd ev. stödstrumpor. Kissa ofta, låt det de första dagarna helst inte gå mer än 4 timmar mellan toalettbesöken. Det är vanligt med stora urinmängder den första tiden efter födseln.

Läs mer här!